Câu hỏi và trả lời

Những giống lê nào để trồng (vùng Tyumen.)


Xin vui lòng cho tôi biết, những giống lê nào để trồng ở Tyumen?

Đáp án:

Bạn cần tìm kiếm trên internet cho các vườn ươm gần đó. Và mua cây giống được khoanh vùng địa phương từ họ