Câu hỏi và trả lời

Cách trồng lagenaria (vùng Leningrad)


Nói cho tôi biết, có ai quản lý để phát triển lagenaria ở vùng Leningrad không? Nếu có, thì bạn có thể sử dụng công nghệ nông nghiệp và nhiều loại hạt giống, nếu không chúng thậm chí không nảy mầm từ tôi.

Đáp án:

Tôi đã thử năm ngoái ở khu vực Kiev. Trong số hai gói lagenaria (7 gói), chỉ có 2 cây mọc lên. Nhưng từ mỗi cây nhận được 4-5 quả với số lượng hạt rất lớn. Bây giờ năm nay sẽ có nhiều thí nghiệm với họ.