Câu hỏi và trả lời

Ở nhiệt độ nào bạn có thể mang cây dã yên thảo ra ban công


Xin chào, ở nhiệt độ nào bạn có thể đưa cây dã yên thảo ra ban công?

Đáp án:

Julia trong video của cô nói rằng cây dã yên thảo không sợ lạnh