Câu hỏi và trả lời

Phải làm gì nếu cây dã yên trải dài trong tã


Tôi đạt đỉnh một cây dã yên thảo trong tã, nhưng nó vẫn kéo dài, tôi phải làm sao?

Đáp án:

Khi tôi đào thành từng bó tã, tôi đã đào sâu rất sâu. Trong khi ngồi.